Rozwiązanie umowy o pracę i zasiłek dla bezrobotnych

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez
wypowiedzenia

W przypadku, jeżeli jakakolwiek umowa o pracę została rozwiązana
przez pracodawcę bez wypowiedzenia w ciągu 6 miesięcy, przed
rejestracją w Urzędzie Pracy, prawo do zasiłku będzie przysługiwało
dopiero po 180 dniach kalendarzowych od dnia zarejestrowania się w
UP.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę strony mogą skrócić
okres jego trwania (na mocy art. 36 §6 Kodeksu Pracy). Za skrócenie
okresu wypowiedzenia pracownik może wystąpić o odszkodowanie. W
takim przypadku pracownikowi nie należy się zasiłek za okres, w
którym otrzymał odszkodowanie.

UWAGA !

Pamiętać należy, że zasiłek dla
bezrobotnych przysługuje tylko tym osobom, które spełniają
wszystkie warunki określone w art. 27 ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV