Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Z formalnego punktu widzenia istnieją dwie formy rozwiązania
umowy o pracę za porozumieniem stron:

Porozumienie klasyczne

Jest to taka forma umowy pisemnej, w której obie strony, zarówno
pracownik, jak i pracodawca wyrażają wolę rozwiązania umowy o pracę
za porozumieniem stron. Obie strony podpisują się w tej umowie.

Porozumienie na wniosek

W tej formie pracownik, przedkłada pisemny wniosek o rozwiązanie
umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca natomiast wyraża
swoją wolę poprzez przychylenie się do wniosku pracownika, czyli
udzielając mu zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem
stron.

Taka forma jest stosowana najczęściej, zwłaszcza w dużych
przedsiębiorstwach. Często prawcodawca jako adnotację zamieszcza
tylko \“Wyrażam zgodę\”

Karencja w wypłacie zasiłku dla bezrobotnych

To jest jedyny minus takiego sposobu wypowiedzenia umowy o
pracę. Pracownik zamierzajacy zarejestrować się jako bezrobotny,
musi się liczyć z 90 dniową karencją w wypłacie zasiłku

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV