Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy

Według Kodeksu Pracy pracownik, który otrzyma lub złoży wypowiedzenie umowy o pracę musi wykorzystać urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym

Jeżeli jedna ze stron pracownik, bądź pracodawca, wypowiedziała
umowę o pracę rozpoczyna się okres wypowiedzenia, określony w
umowie o pracę, zależny od stażu pracy i charakteru umowy.

Przymusowy urlop podczas wypowiedzenia

Podczas wypowiedzenia pracodawca winien jest rozliczyć się z
pracownikiem z prawa do odpoczynku i jest uprawniony wysłać
pracownika na przymusowy urlop. W takiej sytuacji pracownik
niestety – chcąc, czy też nie chcąc - musi się dostosować
wykorzystując zaległy urlop. Całkowity urlop, który należy się
pracownikowi jest wyliczany proporcjonalnie do pełnych miesięcy
przepracowanych w danym roku kalendarzowym. Od wyniku odejmuje się
dni już wykorzystane przez pracownika.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV